Instrucións de rexistro na Aula Virtual do CAFI

Importante: Para completar o rexistro, débese empregar un correo @edu.xunta.es válido
Recomendación: Como nome de usuario e contrasinal, recomendamos empregar os mesmos datos que na conta corporativa da xunta. Obviamente, os datos que se amosan neste vídeo son ficticios.


Última modificación: Luns, 21 de Decembro do 2015, 20:54