Instrucións de rexistro na Aula Virtual do CAFI

Importante: Para completar o rexistro, débese empregar un correo @edu.xunta.es válido
Recomendación: Como nome de usuario e contrasinal, recomendamos empregar os mesmos datos que na conta corporativa da xunta.Última modificación: Venres, 20 de Setembro do 2019, 13:05