Foros xerais

Foro Descrición Discusións
FORO DE NOVAS
Neste foro o profesorado-titor e a coordinación deste curso formularán todas aquelas novas e consideracións que deban ser coñecidas por todo o profesorado participante na actividade.
0

Aprendendo cos foros

Tema Foro Descrición Discusións
Foros Xerais FORO DE PRESENTACIÓN DOS PARTICIPANTES
Neste foro todas as persoas participantes nesta actividade deben facer a súa presentación á "comunidade virtual de ensinanza-aprendizaxe", indicando o seu nome e apelidos, centro de destino, especialidade, etapa-áreas-materias que imparte, así como que espera deste curso cara a súa cualificación ...
0
Módulo 1. Introducción: Foro de traballo
Expón a túa dúbida ou suxestión
0
Módulo 2. Writer: o procesador de textos de OpenOffice ou LibreOffice Foro de traballo
Expón a túa dúbida ou suxestión
0
Módulo 3. Impress: crear presentacións con OpenOffice ou LibreOffice Foro de traballo
Expón a túa dúbida ou suxestión
0
Módulo 4. Calc: a folla de cálculo de OpenOffice ou LibreOffice Foro de traballo
Expón a túa dúbida ou suxestión
0