Acceso

Debe ter as cookies activadas no seu navegadorAxuda con Debe ter as cookies activadas no seu navegador
Algúns cursos poden permitir o acceso a convidados

É esta a súa primeira vez aquí?

Para completar o rexistro, débese empregar un correo @edu.xunta.gal válido

Como nome de usuario débese empregar o mesmo que na conta corporativa da xunta (o texto que vai antes da @)
En caso de dúbida ou informe de duplicidade de usuario, for favor, notifíqueo ao correo cafi.tic@edu.xunta.gal