Tema Nome Descripción
Ficheiro Netiqueta. Consellos para comunicármonos en contextos dixitais

Infografía coa netiqueta de uso 

Páxina Video titorial de uso da plataforma

Vídeo titorial do uso da plataforma

Foros Xerais Ficheiro Guia do curso LibreOffice 2016

.

Módulo 1. Introducción: Ficheiro Descarga e instalación de OpenOffice ou LibreOffice

Descarga e instalación de OpenOffice ou LibreOffice

Módulo 2. Writer: o procesador de textos de OpenOffice ou LibreOffice Ficheiro Índice e enlace aos contidos do módulo 2.- Writer

.

Módulo 3. Impress: crear presentacións con OpenOffice ou LibreOffice Ficheiro Índice e enlace aos contidos do módulo 3.- Impress

.

Módulo 4. Calc: a folla de cálculo de OpenOffice ou LibreOffice Ficheiro Índice e enlace aos contidos do módulo 4.- Calc

.