Curso que se desenvolve no CAFI no primeiro trimestre dentro do plan de formación 2015/2016