Curso que se desenvolve no CAFI no primeiro trimestre do curso 2014/2015