Xornadas consistentes no estudo das técnicas básicas para a conservación e mantemento das coleccións de Historia Natural dos institutos históricos galegos.