Curso sobre aplicación didáctica do cine ao ensino da historia