Curso organizado conxuntamente polo Instituto Galego de Consumo e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co obxecto de proporcionar aos docentes as ferramentas precisas para desenvolver o tratamento da publicidade na aula, favorecendo o desenvolvemento das competencias básicas e dos contidos curriculares da etapa.