Formación básica para a xestión de recursos tecnolóxicos. (Formación Interna CAFI). Curso 2012/13.