«G1101005» Curso de formación permanente a distancia do profesorado do Plan Anual de Formación do Profesorado 2011-2012. Área TIC