1
O Proxecto Lingüistico de Centro é unha parte do Proxecto Educativo de Centro no que se recolle a regulación consensuada dos usos lingüisticos comunicativos e a súa educación en todos os aspectos da vida do centro (ensino, materias, documentos, administración, actividade, etc.) co fin de mellorar o ensino.

Miguel Calvillo