Nivel básico inicial en tecnoloxías da información e da comunicación. Itinerario de competencia TIC docente.
Nivel Básico en tecnoloxías da información e da comunicación. - Itinerario de competencia TIC docente.
Nivel medio inicial en tecnoloxías da información e da comunicación. Itinerario de competencia TIC docente.
Nivel medio en tecnoloxías da información e da comunicación. - Itinerario de competencia TIC docente.
Nivel avanzado en tecnoloxías da información e da comunicación. - Itinerario de competencia TIC docente.