Recóllense os materiais entregados polas relatoras e polos centros que participan nestas xornadas

Este espazo está pensado para subir textos e audiovisual que hai que pasar ao equipo Eduga en cada número para 'Formación'.
Study Visit Plurilingualism in the Galician educational system. Key documents and useful information.
Abalar project in Galicia.