Este espazo contén documentación adicional do curso "Nivel básico inicial en tecnoloxías da información e da comunicación. Edición Abalar" impartido no CAFI por Benito Barrantes.