Curso avanzado de formación para docentes usuarios de Aula Virtual e outras ferramentas TIC.

Ao longo de 15 horas de formación procuraremos desenvolver contidos que axuden a un coñecemento e manexo en diferentes entornas TIC de carácter institucional como son a Aula Virtual (Moodle), Agueiro ou a app CISCO WEBEX para videconferencias entre outros.

O obxecto desta formación, non é máis que o de, como se recolle no título, aproveitar as posibilidades didácticas de ditos recursos para o noso quefacer diario como docentes