Obxectivos

  • Coñecer as posibilidades da utilización dos videoxogos na creación de entornos de aprendizaxe.
  • Potenciar a utilización dos videxogos no ensino.
  • Creación de videoxogos educativos.

Contidos

  1. Introdución aos videoxogos educativos.
  2. Creación de videoxogos.
  3. Potenciar a creatividade e transversalidade a través do videoxogo.