20.Coñecemento na área de Educación.

21.Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

22.Xestión do coñecemento existente.