16.Diagnóstico e avaliación da práctica docente

17.Investigación formativa. TAC. Alfabetización mediática e informacional

18.Responsable da formación permanente: itinerario formativo persoal

19.Realización e execución de propostas