Recóllense os materiais entregados polas relatoras e polos centros que participan nestas xornadas

Neste espazo poderemos poñer a andar entre tod@s a revista dixital do Servizo de Formación do profesorado, grazas ás nosas ideas, achegas e propostas de organización.

Study Visit Plurilingualism in the Galician educational system. Key documents and useful information.
Abalar project in Galicia.