Saltar navegación

Redimensionar e rotar imaxes

Nautilus-Image-Converter é un complemento do explorador de ficheiros Nautilus instalado nos equipos do proxecto Abalar.