Saltar navegación

Tratamento de Imaxes

Hai dous aplicativos instalados na maqueta abalar que poden ser de gran utilidade para o traballo na aula.

  • Nautilus-Image-Converter. Permite redimensionar e rotar imaxes
  • Xfce4 Screenshooter. Permite facer captura de pantallas e recortes de imaxes