Saltar navegación

Atallos de teclado

Os atallos de teclado son unha combinación de teclas, que pretenden evitar por exempo, facer uso dunha funcionalidade por medio de complexos menús, facendo que a súa execución sexa moito mais rápida.

 • ALT+TAB – Cambiar de ventana/aplicación.
 • ALT+F1 – Menú principal.
 • MAY+F10 – Menú contextual.
 • ALT+F4 o CRTL+W – Pechar venta.
 • CRTL+ALT+SUP – Díalogo pechar/saír sesión.
 • CTRL+ALT+D – Minimizar todas as ventanas.
 • ALT+F5 – Desmaximizar unha ventana.
 • IMPR PANT – Capturar nunha imaxe todo o escritorio.
 • ALT+IMPR PANT – Capturar nunha imaxe a ventana activa.

Firefox

 • CRTL+TAB – Cambiar pestana.
 • SHIFT+Clic Esquerdo – Abrir enlace en una nova ventana.
 • SHIFT+CTRLl+T – Abrir última pestana pechada.
 • Doble Clic sobre Pestana – Abrir una pestana nova.
 • CTRL+AVN PAG – Ir a la pestana seguinte.
 • CTRL+RET PAG – Ir a la pestana anterior.
 • CTRL+TAB – Ir a la pestana seguinte.
 • CTRL+clic sobre un enlace – Abrir el enlace nunha nova pestana.
 • SHIFT+clic sobre un enlace – Abrir el enlace nunha nova ventana.
 • CTRL+‘+’ – Aumentar o tamaño do texto.
 • CTRL+‘-’ – Diminuír o tamaño do texto.