Saltar navegación

O entorno da maqueta Abalar

Un ámbito de ventás lixeiro chamado Xfce na súa versión 4.10, o cal dispón de dous xestores de ficheiros:

  • Thunar nativo deste ámbito
  • Nautilus empregado en Gnome.
  • Para a xestión de comunicacións dispoñemos do xestor de  Network-Manager.