Saltar navegación

Conectividade dos equipos

Tipos de conexións dispoñibles

  • Conexión WiFi ABALAR: os ultraportátiles e os portátiles da aula, conéctanse de forma automática sen necesidade de realizar ningunha configuración. Esta posibilidade só está dispoñible nos equipos ABALAR.
  • Conexión á rede cableada do centro: a través dun conector RJ-45 (cable de rede). É necesario configurar os equipos para establecer a conexión.
  • Conexión a outras redes WIFI: tamén é necesario configurar os equipos para establecer a conexión coas redes distintas da WIFI ABALAR.

Para máis información ver o capítulo específico sobre a wifi Abalar