Saltar navegación

Categorías

Con Xfce conséguese un ámbito limpo de iconas no escritorio, empregando o menú de aplicacións ou o panel inferior para o lanzamento destas. As categorías empregadas son as mesmas que en versións anteriores, así como a distribución do software dentro delas:

Accesorios 

Ciencias  

Educación 

Ferramentas de Autor 

Gráficos  

Internet  

Ofimática 

Pizarra Dixital (En el caso de equipo portátiles) 

Programación 

Sistema 

Son e Video 

Xogos