Saltar navegación

Grupos

Vídeo titorial configuración grupos

Columna de grupos

grupos

Na columna da esquerda mostraranse a información relativa aos grupos.

Os grupos son unidades creadas coa finalidade de ter acceso rápido a uns equipos concretos (Equipos de traballo 1, equipos de traballo 2) e en cada un deles poderíase, arrastrando os equipos mostrados no grupo por defecto, denominado Clientes Detectados, introducilos nun grupo ou outro.

Clientes detectados é o grupo por defecto no que se mostrarán todos os equipos cliente que se atopen acesos e correctamente configurados nese momento

A un equipo incorporado nalgún grupo é susceptible de indicar un alcume, como o nome do alumno que usa devandito equipo, esta característica axudará á hora de localizar que equipo estamos a monitorizar

No caso de que algún equipo estea apagado ou inaccesible, non se mostrará no grupo por defecto, pero mostrarase unha icona dun pc apagado no caso de pertencer a un grupo.

apagado

Creación de grupos

1.- En primeiro lugar teremos que configurar a nosa aula. Para iso prememos na parte inferior crear grupo

e a continuación poñémoslle  o nome ao grupo.

2.- Unha vez que temos detectados os clientes, debemos metelos no grupo. Para iso só temos que arrastralos cara ao grupo tendo en conta que queden dúas liñas de puntos no nome do grupo.

clientes

3.- Identificar clientes na aula

Cando teñamos os  clientes dentro do noso grupo, xa podemos modificar o seu nome e identificalos co nome do usuario premendo sobre Propiedades.

Propiedades

  Aparecerá un cadro de dialogo onde poderemos editar o nome do cliente sempre que o teñamos dentro dun grupo

edición do nome de cliente

nome