Saltar navegación

Configurar epoptes nun aula de informática

Instalación do servidor

A instalación e configuración no computador do profesor é sinxela. Temos que instalar o paquete Epoptes (cliente e servidor), dende o  Synaptic ou dende o terminal:

sudo apt-get install epoptes

A continuación temos  que integrar o usuario ou usuarios que  que puedan usar Epoptes nese computador

sudo gpasswd -a nombreusuario epoptes

Onde hai que sustituir “nombreusuario” polo nome do usuario ao que queremos dar acceso.

O nome que buscar por defecto os clientes e server polo que editamos a configuración do hostname e poñemoslle server ao equipo do profesor.

sudo mousepad /etc/hostname

A continuación hai que modificar o archivo /etc/hosts

sudo mousepad /etc/hosts

e cambiar a segunda liña para se vexa asi:

127.0.1.1 server

Reiniciamos o equipo.

Clientes instalación

Insalamos o el cliente Epoptes:

sudo apt-get install epoptes-client

Agora editaremos en cada  cliente o archivo /etc/default/epoptes-client e debaixo da liña que di :

#SERVER=server

Engadimos

SERVER=ipdoequipodoprofesor

O seguinte paso e obter os certificados SSl do computador do profesor, para iso tecleamos nos clientes a seguinte orde

sudo epoptes-client -c

Despois de ter exito na operación reiniciamos o cliente.