Saltar navegación

Accións sobre os clientes

Sobre os clientes podemos facer unha serie de accións agrupadas nas seguintes categorías:

 • Sesión
 • Emisións
 • Execuciónmenú contextual
 • Restricións

Para realizar algunha destas accións temos que premer sobre o cliente co botón dereito e abrirase un menú contextual onde aparecerán as opcións para escollelas. Ademais das accións tamén neste menú contextual podemos eliminar clientes do grupo e cambiar o nome do cliente en Información.

Videotutorial Accións Epoptes

sesionAccións coa Sesión

 • Iniciar o equipo
 • Cerrar sesión
 • Reiniciar o  equipo
 • Apagar o equipo.

DifusiónAccións de Difusión

 • Observar alumno: Mostra o que está a facer o usuario pero sen interactuar con el.
 • Axudar Alumno: Mostra o que está a facer o usuario, pero permite tomar o control do equipo.
 • Deter as difusión: Para todas as difusións.

ExecutarAccións Executar.

 • Executar: Executa unha orde ou unha URL no equipo do alumno
 • Enviar mensaxe: Envía unha mensaxe ao alumno
 • Abrir un terminal: Abre un terminal no equipo do profesor.