Saltar navegación

Soporte técnico da rede corporativa

En decembro de 2014 formalizouse o novo contrato de telecomunicacións da rede corporativa da Xunta de Galicia, que ten como alcance o servizo de telecomunicacións de datos, telefonía fixa e telefonía móbil dos usuarios e centros da Xunta de Galicia, así como doutros centros aos que a Xunta de Galicia lles proporciona servizo.
Os servizos do novo contrato entraron en funcionamento en marzo de 2015 e corresponden a:
a) Servizo de mantemento correctivo hardware
b) Servizo de mantemento preventivo hardware
c) Servizo de mantemento, configuración e instalación de software
d) Servizo de reinstalación de equipos
e) Servizo de mantemento de cableado