Saltar navegación

4. Como conectar/desconectar un dispositivo USB

  1. Para conectar un dispositivo USB ao equipo, conecte o cable USB do dispositivo ao porto USB.
  2. Unha vez detectado o dispositivo USB, aparece unha icona no escritorio (que dependerá do dispositivo externo conectado).
  3. Para proceder á extracción do dispositivo, realizaranse os seguintes pasos:
  • Situar o punteiro sobre a icona do dispositivo e pulsar o botón dereito do rato ou TouchPad
  • Una vez pulsado, desprégase un listaxe de opcións
  • Escoller a opción “Extraer dispositivo de forma segura”
  • Finalmente, desconectar o dispositivo do porto USB
PRECAUCIÓN: Para evitar a perda de información ou impedir que o sistema deixe de responder, deteña o dispositivo USB antes de extraelo
PRECAUCIÓN: Para evitar danar un porto USB, non tire do cable para desconectar o dispositivo USB