Saltar navegación

2.2 Conectividade e conexión de periféricos

O portátil da aula pode conectarse á rede tanto por WiFi como por por cable. Este último tipo de conexión permitirá ao profesorado acceder ao servidor ABALAR cunha maior velocidade facilitando o proceso de subir e descargar os contidos educativos que consideren.


A conexión de dispositivos externos opcionais realízase a través dun dispositivo USB. Algúns dispositivos USB poden necesitar software adicional que, xeralmente, se inclúe co dispositivo.conexión USB