Saltar navegación

Medios físicos de rede

 

O medio físico é  basicamente o "cable" que permite a comunicación e  transmisión de datos, e  define a transmisión de bits a través dun canal.

Nos centro educativos dispoñemos de:

  • Cable de par trenzado ( Utilizado actualmente na rede interna dos centros):
  • Cable coaxial (utilizado maioritariamente no acceso aos edificios pola vía pública):
  • Fibra óptica (utilizado puntualmente no acceso aos edificios pola vía pública):

 O ancho de banda é o nº de bits que se transmiten dende o dispositivo de orixe ata o destino por segundo. Xeralmente exprésase en quilobits por segundo (kbps) , megabits por segundo (Mbps) ou gigabits (Gbps).

Carlos de Paz , vías do tren (Wikimedia Commons), Licenza: Creative Commons

Para comprobar in situ o ancho de banda nun centro dentro da rede corporativa, debemos dirixirse, dende un ordenador do centro, a http://velocimetro.xunta.es/ e executar o análise.