Saltar la navegación

Outtros métodos do restauración

Existen diversos métodos de restauración que  utilizan tres orixes de execución distintos, a continuación indícanse na orde na cal se deberían empregar:

  1. GRUB (gPXE)
  2. BIOS ou arranque desde LAN.
  3. Lapis USB gPXE

Para os ordenadores da aula Abalar (ultraportátil do alumnado e portátil de aula) dispoñemos de dous métodos distintos para realizar a restauración. Estes métodos se resumen na seguinte táboa.

Método Disco ou Partición Orixe de Execución Almacenamento da imaxe Tecnoloxía utilizada
gPXE Disco GRUB / Lapis USB gPXE Servidor CED Partimage/Clonezilla
PXE Disco BIOS Servidor CED Partimage/Clonezilla
 • Método: Denominación en base ao elemento implicado maís representativo.
 • Disco ou Partición: Indica se o método clona o disco duro enteiro, ou só a partición de sistema.
 • Orixe da execución: Fai referencia ao menú que utiliza o usuario para iniciar o proceso de restauración.
 • Almacenamento da imaxe: Indica onde se atopa a imaxe que vai a ser restaurada no equipo.
 • Tecnoloxía utilizada: Trátrase da tecnoloxía que utiliza o propio sistema de clonación utilizado.