Saltar navegación

Migración de direccionamento IP.

Co obxecto de levar a cabo a regularización do direccionamento IP empregado na Rede Corporativa da Xunta de Galicia, Amtega iniciou o curso 2016-2017  un proceso de migración de enderezos IP.

A partir deste momento os centros poden optar por xestionar as súas redes de dúas formas:

avisoNon poden convivir as dúas xestións nun centro. Un centro con DHCP,  non pode ter ningún ordenador con IP estática. Isto provoca cortes na rede do centro.