Saltar navegación

Tipos de redes según o alcance

En función ao alcance da rede existen dous tipos xerais de alcance:
  • Redes de área local, unha LAN (Local Area Network) é unha rede de transmisión de datos que conecta dispositivos dunha área limitada, xeralmente unha oficina, un edificio ou varios edificios.
  • Redes de área extensa, unha WAN (wide area network ) é unha rede que conecta varios equipos que se atopan a grandes distancias.
    De  Harald Mühlböck,Wikimedia Commons , LAN and WAN scheme, Licenza: Creative Commons