Saltar navegación

Táboa dos estándares de cores no switch abalar

switch principal dun centro abalar é o "Switch ABALAR" , e debería seguir os estándares de cores e etiquetado segundo se amosa na imaxe e se expón na táboa seguinte: