Saltar navegación

Características das redes dos centros

  • Topoloxía en árbore. Toda a rede converxe nun conmutador (switch) situado no rack principal.  
  •  Minimizar o uso de racks e switchs intermedios, salvo nas aulas de informática.
  •   Separación entre os distintos segmentos de rede por motivos de seguridade en diferentes redes virtuais (VLANs): administrativa, docencia, wifi,...
  •   Eliminar  VLANs estáticas baseadas en porto de conexión, non  xestionadas por IP, MAC, usuario,....

Podemos visualizar o esquema xeral das redes dos centros na seguinte figura:

Imaxe: propiedade da Consellería de Educación