Saltar navegación

Comezar a usar o armario

  • O primeiro paso para utilizar o Armario de Carga é conectar o cable de alimentación eléctrica á alimentación eléctrica do centro.
  • Para acceder á zona de carga abrir as portas de carga acuñadas frontais.
  • Conectar os portátiles no interior do Armario de Carga.
  • Acceder ao panel de operación do sistema, situado no caixón superior, e premer o botón verde para iniciar o proceso de carga.
  • Comprobar que o sistema está en funcionamento mediante o piloto de cor verde situado na parte superior do armario (IMAXE 1: Caixón Superior Parada).
  • Teña en conta que antes de conectar o cable de alimentación recoméndase conectar o protector eléctrico, accionando o interruptor verde ata que se mostre o piloto vermello (IMAXE 2: Protector Diferencial- Montar) .