Saltar navegación

Actuación ante incidencias

 

Imos tipificar os  tipos de incidencias máis comúns.
Se cando actuamos no display solicítanos unha clave, probaremos con algunha das seguintes;

000000
002012
002013
201200
201300
Os carros de  APD e os do 2010 non teñen contrasinal

En todos os casos a intervención do usuario podemos cualificala como de nivel de atención inmediata ou primeiro nivel. Quere isto dicir que a intervención se limitará a procurar localizar e tipificar o problema, intentar resolvelo con intervencións sinxelas de usuario final ou notificar a incidencia se se sae das súas competencias.

Os usuarios dos centros non deben manipular elementos eléctricos do armario de carga máis alá da estrita intervención como usuario final, polo risco eléctrico que iso pode levar. Este tipo de intervencións debe levalas a cabo persoal autorizado.

Ante calquera imprevisto debe poñerse en contacto coa UAC.

Non se inicia a carga. Que fago?

Non carga algún miniportátil.

A carga non dura o tempo necesario

O armario quéntase demasiado