Manuais de aplicacións presentes no equipamento.


Manuais de aplicacions presentes no equipamento Abalar.

logo moodleEnlace aos manuais dispoñibles en aberto na aula aberta abalar.

  • EPOPTES: Ferramenta de control de aula.
  • Open Sankoré. Novo software da pizarra dixital.
  • Carpetas compartidas cos ( e entre) alumnos.
  • Redimensionando e rotando imaxes. Nautilus Imaxe Converter.
  • Grabación de contidos multimedia con K3B
  • Ferramentas de son. Audacity e VLC.
  • Tratamento de imaxes. Gimp
  • Presentacións.Impress.
  • Ferramentas de video. OpenShot, MobileMediaConverter, etc.