2.4. Cualificacións: avaliacións e notas

Cualificacións: avaliacións e notas

EDIXGAL

Importante Para que se mostren correctamente as avaliacións e os contidos correspondentes a cada avaliación, é necesario configurar previamente as avaliacións e os criterios de avaliación correspondentes a cada unha delas. Esta configuración explícase noutro apartado deste mesmo curso.

As cualificacións

Neste apartado, tanto alumnos como profesores poden acceder ás cualificacións e notas que corresponden ás materias nas que están matriculados, como profesores ou como alumnos.

As pantallas de datos que mostra este botón son diferentes dependendo de se accede un profesor ou accede un alumno.

 

1. Visualización para o profesor

O profesor ten acceso a distintas vistas (pulsando nas solapas que se mostran) das avaliacións dos seus alumnos. Hai que recordar que ao pulsar sobre o botón "Cualificacións", sempre se mostran as cualificacións correspondentes á materia na que entramos neste momento.

Se somos profesores de dúas ou máis materias, temos que cambiar de materia e volver a pulsar o botón "Cualificacións" para visualizar as notas dos alumnos nesas outras materias.

 Cualificacións por alumno/a

Cualificacións

 Cualificacións por avaliación

 

Cualificacións

 

2. Visualización para o alumno

Neste caso, no caso dos alumnos, o botón cambia o seu nome por "As miñas notas" en lugar de chamarse "Cualificacións" como na versión para o profesor.

 

Cualificacións por avaliación

 

Cualificacións alumno

 

Cualificacións por materia

 

Cualificacións alumno

 EDIXGAL
Última modificación: Xoves, 25 de Outubro do 2018, 15:05