6.4. Informe de avaliación para o alumno

  Informe de avaliación para o alumno

EDIXGAL

Para acceder a este apartado, hai que situarse no apartado “Cualificacións > Informe do usuario”, dentro do menú de “Administración da materia”.

Informe avaliación

Ao acceder a este apartado situámonos na pestana “Informe para o alumno”, neste apartado pódese seleccionar un alumno en concreto ou todos os alumnos, ao seleccionar no selector o nome dun alumno pódese ver a información dese alumno sobre esa materia e a puntuación obtida nas actividades e nas avaliacións.

Informe para o alumno

Avaliación

Se se seleccionan todos os alumnos, verase esta información pero para todos os alumnos da materia.

Avaliación

Na pestana “Libro cualificacións do alumno”, hai que seleccionar unha materia de referencia e un alumno desa materia, para poder ver as notas globais nas materias na que o usuario co rol profesor é o docente e ese alumno seleccionado está matriculado.

Avaliación

Na última pestana dispoñible neste apartado poderase acceder ao resto de apartados:

AvaliaciónEDIXGAL
Última modificación: Xoves, 25 de Outubro do 2018, 15:22