5.4. O banco de preguntas

  O banco de preguntas

EDIXGAL

Para que serve? 

O banco de preguntas utilízase para crear ou editar preguntas que se organizan en categorías para facilitar o seu emprego na materia. Estas preguntas poden incluírse en calquera cuestionario (ou "proba") da propia materia. 

O profesor accede directamente ao banco de preguntas cando crea ou edita un cuestionario (unha "proba") ou tamén dende o bloque Administración, no seguinte menú "Administración do curso -> Banco da pregunta".

Dende este enlace do menú podemos editar as preguntas xa creadas, organizar as preguntas en categorías, importalas e exportalas.

Banco de preguntas

Como se crea? 

Cando se pulsa sobre enlace de menú despléganse as seguintes opcións:

 • Preguntas
  Mostra o listado das preguntas creadas actualmente.
 • Categorías
  Permite ver as categorías creadas e crear novas categorías.
 • Importar
  Esta función permite importar preguntas nunha variedade de formatos mediante un ficheiro de datos. O ficheiro debe de usar a codificación UTF-8.
 • Exportar
  Esta función permite a exportación dunha categoría completa (e calquera subcategoría) de preguntas a un ficheiro. Dependendo do formato de ficheiro seleccionado, algúns datos de preguntas e certos tipos de preguntas pode ser que non se exporten.

Banco de preguntas

Cada unha das preguntas do banco de preguntas inclúe catro iconas que permiten editar, previsualizar, mover ou eliminar a pregunta. As preguntas que están sendo usadas en algunha actividade non poden ser eliminadas.

 • A icona "editar" permite editar a pregunta mediante o mesmo formulario usado para creala.
 • Cando se pulsa sobre a icona "previsualizar" ábrese unha nova ventá de previsualización que permite comprobar o funcionamento da pregunta.
 • A icona "mover" permítenos mover a pregunta cambiar o lugar onde aparece.
 • Se facemos clic sobre a "eliminar" podemos eliminar esa pregunta, sempre e cando non estea sendo usada en algunha das actividades do curso.

Editar banco de preguntas

Se pulsamos o botón "Crear unha nova pregunta" ábrese unha nova ventá na que deberemos seleccionar o tipo de pregunta que queremos crear.

Cando escollemos un determinado tipo de pregunta (emparellamento, numérica, verdadeiro ou falso, ... etc) abriránse os formularios correspondentes para a configuración dos distintos tipos de pregunta.

Escoller o tipo de preguntaEDIXGAL
Última modificación: Xoves, 25 de Outubro do 2018, 15:21