5.2. Seguimento da actividade dos alumnos

  Seguimento da actividade dos alumnos

EDIXGAL

A plataforma EVA proporciona ao profesor a posibilidade de levar un seguimento completo da actividade dos alumnos da súa materia. Podemos acceder a esta información dende os seguintes menús:

 • Lista de participantes Imaxe 1 (bloque Navegación)
 • Informes da actividade dun determinado usuario Imaxe 2 (bloque Administración)
 • Informes da materia Imaxe 3 (bloque Administración)

Imaxe 1
Participantes
Imaxe 2
Imaxe informe alumno
Imaxe 3
Informe actividades alumnos

Lista de participantes 

Imaxe 1

Mostra a lista dos participantes na materia sobre a que estamos traballando.
De cada un dos participantes, o profesor pode atopar moita información detallada sobre a súa actividade.

Cando seleccionamos "Lista de participantes", na parte central da pantalla aparece a listaxe completa dos participantes (imaxe 4) debaixo dun abecedario que nos serve para filtrar os participantes que estamos vendo pola primeira letra do seu nome ou pola primeira letra do seu apelido. Ademáis tamén aparcen na parte superior os seguintes desplegables que podemos usar para filtrar a listaxe que estamos vendo:

 • As miñas materias
  Permite seleccionar o curso do que queremos ver os seus participantes
 • Lista de usuarios
  Podemos seleccionar "Resumo" ou "Detalles do usuario". Esta segunda opción mostra a listaxe con moitos máis datos de cada usuario.
 • Rol actual
  Filtra os usuarios mostrados na listaxe en función do rol seleccionado.

Imaxe 4
Lista de usuarios

Se pulsamos sobre un alumno concreto desta listaxe, aparecerá no "bloque Administración" (imaxe 2) o enlace para acceder aos informes completos da actividade deste alumno.

Informes da actividade dun alumno

Imaxe 2

Despois de pulsar sobre un alumno concreto na "Lista de participantes" (imaxe 4), no "bloque Administración" aparecen os enlaces que nos permiten acceder aos informes completos da actividade dese alumno en concreto.

Este novo menú que aparece no "bloque Administración" presenta as seguintes opcións:

 • Accesos hoxe
  Mostra información relativa á actividade que realizou o alumno no día de hoxe (o día no que estamos vendo esa información), no curso que temos seleccionado, incluíndo un gráfico distribuído por horas. 
 • Todos os rexistros
  Mostra información relativa a ese alumno en concreto dende a data de inicio do curso ata o día de hoxe (o día no que estamos vendo esa información), incluíndo un gráfico distribuído por días.
 • Informe
  Mostra, por temas, as cualificacións que obtivo o alumno nas distintas actividades incluídas en cada tema, o número de visitas que realizou a cada un dos recursos de cada temas e o número de intervencións (mensaxes) do alumno nos foros, indicando tamén a data de cualificación e cando foi a súa última visita ou aportación.
 • Informe completo
  Mostra unha páxina que recolle toda a actividade do alumno agrupada según os temas nos que está dividido o curso, en forma de fichas individuais para cada un dos temas.
  Os distintos recursos e actividades aparecen listados como enlaces que permiten acceder directamente a cada un deles indicando, igual que no apartado anterior, o número de visitas (visualizacións), a cualificación obtida, e a data e hora da última visita (visualización).

Informes

Imaxe 3

Esta opción ofrécelle ao profesor ter a posibilidade de observar a actividade dos alumnos ao longo de todo o curso.

  • Rexistros
   O profesor poderá seleccionar os rexistros que quere ver, utilizando calquera combinación de selección das entradas que se nos ofrecen nos desplegables da parte superior. Por exemplo, pódese realizar un seguemento individualizado do percorrido de calquera participante polas diferentes actividades dos curso, incluíndo datos como a dirección IP dende a que se conecta ese usuario.
  • Rexistros activos
   Mostra a información referida á última hora.
  • Informe de actividade
   Mostra a cantidade de visitas (visualizacións) que recibiu cada un dos elementos do curso por temas, indicando tamén cando se produciu a última visita (visualización). Este informe resulta especialmente últi para poder avaliar cal dos recursos ten un maior número de visitas por parte dos alumnos.
  • Participación no curso
   Mostra a cantidade de visitas que recibiron as actividades propostas no curso (non os recursos) podendo elixir unha actividade en concreto, un periodo de tempo determinado, o rol que queremos ver (alumno, profesor, ...) e as visitas que simplemente se fixeron para ver pero non para participar.


EDIXGAL
Última modificación: Xoves, 25 de Outubro do 2018, 15:20