5.1. Para que serve o modo edición

  Para que serve o modo edición

EDIXGAL

Para qué serve?

O modo edición permite engadir e modificar o contido (recursos e actividades) dunha materia. Só dispoñen desta posibilidade os usuarios con perfil de Profesor ou de Editor de contidos nesa materia.

Como se activa?

Na esquina superior dereita da pantalla, atópase o botón “Activar edición”. Pulsando sobre este botón, o profesor pasará a dispoñer dun conxunto de novas opcións. Tamén é posible pasar ao "modo edición" pulsando no enlace “Activar edición” que se mostra no bloque Administración.

Unha vez activada a edición móstrase xunto a cada recurso da materia a opción de cambiar o seu nome e un despregable “Editar” co resto de opcións de edición e outras iconas similares repartidos pola pantalla.

Realizados os cambios na materia pódese saír do Modo Edición pulsando propio o botón ou enlace “Desactivar Edición” situado no mesmo lugar que aparecía antes “Activar edición”.

Activar edición

Como funciona?

O Modo Edición caracterízase por amosar un conxunto de iconas no curso que permitirán ao profesor interactuar cos contidos existentes. As iconas repítense en moitos dos elementos que compoñen unha materia facilitando o seu manexo e convertíndoo en máis intuitivo.

A siguiente táboa describe o funcionamento das iconas según o elemento sobre o que actúan.

Que efecto produce?
  Sobre un recurso ou actividade Sobre un bloque Sobre un tema ou sección
Editar nome Cambia o nome do elemento
Dereita Esquerda Despraza o elemento á esquerda ou dereita
Mover Mover a calquera sitio da estrutura de temas Mover a calquera sitio de algunha das dúas columnas Cambia o orden na estutura de temas
Editar propiedades Editar, accedendo ao formulario de configuración Editar as propiedades accedendo ao seu formulario de configuración Engadir texto, imaxes e outros elementos ao principio do tema
Duplicar Duplicar, situando o novo debaixo do orixinal
Eliminar Eliminar Eliminar. O bloque eliminado poderá volver a engadirse desde o bloque "Engadir un bloque".
Visible Elemento "visible" para os alumnos. Pulsando sobre a icona, o elemento cambiará a "invisible" para os alumnos. Elemento "visible" para os alumnos. Pulsando sobre a icona, o elemento cambiará a "invisible" para os alumnos. Elemento "visible" para os alumnos. Pulsando sobre a icona, o elemento cambiará a "invisible" para os alumnos.
Invisible Elemento "invisible" para os alumnos. Pulsando sobre a icona, o elemento cambiará a "visible" para os alumnos Elemento "invisible" para os alumnos. Pulsando sobre a icona, o elemento cambiará a "visible" para os alumnos Elemento "invisible" para os alumnos. Pulsando sobre a icona, o elemento cambiará a "visible" para os alumnos
Asignar rol Asignar un rol a un usuario, únicamente para ese recurso ou actividade Asignar un rol a un usuario, únicamente para ese bloque
Destacar Marca ou destaca de maneira visual o tema activo
Engadir mais Engade un tema novo no esquema da materia
Elimina un tema Elimina o último tema do esquema da materia
Acoplar bloque Acopla o bloque no marxe esquerdo da pantalla
Desacoplar bloque Desacopla o bloque do marxe esquerdo da pantalla

Ademáis das iconas mencionadas, o Modo Edición mostra ao pé de cada unha das seccións ou temas do curso o enlace “Engadir unha actividade ou recurso”, que facilita ferramentas para a incorporación de actividades e contidos.

As actividades son ferramientas para a interacción con e entre os alumnos, por exemplo, Foros, Cuestionarios, Wikis... Por outro lado, hai diferentes maneiras de crear contidos co EVA ou de enlazar contidos previamente creados: Ficheiro, Cartafol, Etiqueta, Páxina, URL e Paquete de contido IMS.EDIXGAL
Última modificación: Xoves, 25 de Outubro do 2018, 15:20