Listaxe de Software Abalar para Centros Educativos Públicos.

Pode utilizar o buscador na parte inferior da páxina para filtrar a busca.

Páxina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()
Maqueta
Imaxe
Programa
Menú
Función


Alumno
Profesor

terminator
Terminator
Accesorios
Ferramenta para a introdución ou amose de datos do PC


Alumno
Profesor

shutter
Shutter
Accesorios
Capturador de pantalla


Alumno
Profesor

xournal
Xournal
Accesorios
Software para anotaciones a mano alzada.


Alumno
Profesor


Mousepad
Accesorios
Editor de textos compatible con UTF-8 para GNU/Linux


Alumno
Profesor

galculator
galculator
Accesorios
Aplicativo dunha calculadora


Alumno
Profesor

shot
xfce4-screenshooter
Accesorios
Software sinxelo para capturar a pantalla


Profesor


Google Earth
Ciencias
Software que permite visualizar imaxes en 3D do planeta Terra


Alumno
Profesor

stellarium
stellarium
Ciencias
Software capaz de amosar o ceo realista en ·D, tal e como se aprecia a simple vista, con binoculares ou telescopio.


Alumno
Profesor

kalzium
kalzium
Ciencias
Táboa periódica e ferramentas de Química


Alumno
Profesor

avogadro
avogadro
Ciencias
Editor de moléculasPáxina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Imaxe:
Función:
Maqueta:
Nome do programa:
Menú:
Author first name:
Author surname: