Xeralidades sobre o servizo de rede dos centros educativos.

Conexión a rede dos centros.

As redes de área local nos centros.