Manuais e acceso aos software de desoscarga dos encerados dispoñibles nos centros educativos.