Neste curso atoparemos o que debemos saber para traballar de xeito cómodo coa maqueta linux que trae o portátil da aula.